Onze 5 unieke doelen in de praktijk

Het schone streven van

VAYAMUNDO en Jelle Veyt

Jelle en Vayamundo willen met hun activiteiten aandacht vragen voor een aantal maatschappelijke uitdagingen zoals ze kunnen afgeleid worden van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.  Ze willen dit doen niet alleen in woorden maar en vooral ook door daden.
Samen met alle gasten, leden, medewerkers, leveranciers en partnerorganisaties willen ze op een positieve en vooral plezante wijze een steentje bijdragen opdat de volgende generaties het ook nog goed en liefst beter zullen hebben.

Natuurbehoud & milieuzorg

Tijdens zijn tocht rond de wereld zal Jelle regelmatig de aandacht vestigen op mooie projecten inzake natuurbehoud en milieuzorg. 
Op het thuisfront bij Vayamundo werken we koortsachtig verder aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk (http://www.co2logic.com/), bouwen we mee aan het Groen Lint van Oostende en ondersteunen we het Dierenopvangcentrum van Oostende(http://www.vogelopvangcentrum.be/nl).

Active ageïng

Op zijn weg komt Jelle regelmatig mensen tegen die zich beklagen dat ze iets dergelijks nooit zelf hebben ondernomen.  Of een deeltje ervan. 
Met ons maatschappelijk programma Allegro willen we iedereen aansporen om actief ouder te worden en om blijvend doelen te stellen

Multiculturele openheid

De wereld is in beweging, grenzen vervagen.  We evolueren willens nillens naar een multiculturele samenleving.  Onbekend is echter onbemind en daar gaan we wat aan doen (http://fmdo.be/). 
Samen met onze medewerkers (23 nationaliteiten) zullen we op een leuke en verrassende wijze dit belangrijk thema onder de aandacht brengen.  En op zijn tocht zal Jelle regelmatig Stoofvlees met Friet klaarmaken, overal ter wereld.

Ontspanning en toerisme voor iedereen

Vrije tijd, ontspanning en toerisme moeten voor iedereen toegankelijk zijn,  ook voor mensen met een fysieke, mentale, sociale, psychische of financiële beperking.  Vayamundo maakt al bijna zestig jaar deze missie waar.http://www.poverello.be/
https://www.vakantieparticipatie.be/

Internationale solidariteit

Naast de zorg voor de kansarmen in ons eigen land blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor de mensen met minder mogelijkheden in het Zuidelijk halfrond.  Zij hebben de plaats waar hun wieg stond niet zelf gekozen. 
Jelle Veyt is al jarenlang peter van het weeshuis Shangrila home in Nepal (http://www.shangrilahome.org/).  Vayamundo ondersteunt zeer actief ook enkele projecten in samenwerking met zeer degelijke organisaties met een passie voor de medemens (http://www.vleugelsvanhoop.be/). 
Tijdens zijn tocht zal Jelle deze projecten bezoeken en rapporteren over de evolutie.