7 SUMMITS OF HAPPINESS

VAYAMUNDO
en Jelle omarmen samen de wereld

13.364 km naar de voet van de Mount Everest. Hij doorkruiste Europa, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, China en Tibet. In Rusland maakte hij een ommetje van een kleine 800 kilometer om er de Russische Elbroes te beklimmen, de hoogste berg van Europa. Op 13 mei 2016 bereikte hij de Top of The World. Tijdens dat kwartiertje op het dak van de wereld speelde zijn levensverhaal als een snelfilm door zijn hoofd. “Het is goed dat ik mijn leven op orde gekregen heb. Van de hel, naar de hemel…

Een mooi verhaal:

Hoe is het mogelijk dat een eerder klassieke Belgische organisatie, van oorsprong actief in het sociaal toerisme, in de ban geraakt van een wereldreiziger maar ook omgekeerd?

Vayamundo en Veyt hebben elkaar blijkbaar gevonden. Een verhaal van gelijklopende ambities. Een verhaal ook over de verschillende wegen die naar eenzelfde doel kunnen leiden.

”Jelle geeft energie.”

Jo De Bock – sinds enige tijd CEO van Vayamundo, die in een vroeger leven de halve wereld heeft afgereisd, maar ook mee aan de basis ligt van het herdefiniëren van het sociaal toerisme in ons land, geeft ons wat meer uitleg over dit uiterst zeldzaam maar passioneel huwelijk.

“Eerder toevallig ontmoette ik Jelle Veyt. Ik had over hem gelezen in Humo en zag hem op televisie. Er zijn veel jonge en minder jonge mensen die een persoonlijke uitdaging opnemen en er even hun levensdoel van maken. Zo zijn er jaarlijks duizenden landgenoten die hard trainen om dan op het ultieme moment de Mont Ventoux te beklimmen. Of regelmatig trainen om dan zichzelf te overtreffen tijdens de jaarlijkse Dodentocht te Bornem.

Iedereen kent ook wel iemand die om één of andere reden met de fiets naar Lourdes rijdt of zelfs een eindje verder naar Santiago de Compostella. Ieder heeft zo zijn reden om een uitdaging aan te gaan. Zo is het eigenlijk ook met Jelle Veyt, maar zijn verhaal grijpt naar de keel en verdient dat tikkeltje meer aandacht”.

Vallen en opstaan!

Jelle Veyt wil op elk continent de hoogste berg beklimmen en de afstand tussen die bergen wil hij steeds afleggen op eigen kracht, met de fiets of de boot. Is het deze uitdaging op zich dat is opgevallen bij Vayamundo?

Jo De Bock: “Het is niet zozeer de inspanning op zich, maar de overtuiging dat wie zo’n inspanning levert een diepere motivatie moet hebben dan alleen de wil om er fysisch in te slagen, die ons is opgevallen. Wat Jelle heeft meegemaakt tijdens zijn jonge leven is geen klein bier. De uitdaging die hij met een open vizier aangaat doet hij niet zozeer om de pluimen op zijn persoonlijke hoed. Hij wil het absoluut van de daken schreeuwen dat iedereen, naast de bekende levensloop, ook een uitdaging zou moeten waarmaken. En die hoeft niet eens zo sensationeel te zijn als deze van hem.

Om echter zijn boodschap kracht bij te zetten koos hij voor een uitdaging die niemand ter wereld hem ooit heeft voorgedaan.

En het feit dat hij tijdens zijn tocht ook aandacht wil vragen voor ongeveer dezelfde maatschappelijke uitdagingen als deze die in het beleidsplan van Vayamundo staan bracht ons echt bij elkaar. Ik hield één overlegvergadering met een werkgroep van medewerkers in het bijzijn van Jelle. Dit was een adrenalinestoot voor iedereen die deelnam en ik merk dat nu nog.

Jelle geeft energie.”

Samen de wereld omarmen.

Waar bevinden zich dan de raakvlakken tussen het avontuur van Jelle en de visie van Vayamundo?

Jo De Bock: “Zowel Jelle met zijn wereldavontuur als Vayamundo met haar activiteiten willen beiden een bescheiden bijdrage leveren aan een betere wereld. Tijdens zijn lange fietstocht van België naar Kathmandu zag Jelle de pracht van de natuur maar ook kwam hij op plaatsen waar de mens de natuur en het milieu iets te veel schade aanbrengt. Samen willen we daar aandacht voor vragen.

Op zijn eerste trip kwam hij al in contact met oudere mensen die eigenlijk een tikkeltje jaloers zijn op deze globetrotter. Jelle zegt dan als jonge snaak tegen de senioren dat ze niet moeten wachten tot ze op rust zijn om dynamisch en uitdagend te leven. Bij Vayamundo zeggen we precies hetzelfde. Active Ageïng is een belangrijke pijler van onze werking.

In onze organisatie werken niet minder dan 23 nationaliteiten. Net zoals Jelle zien we een multiculturele samenleving als een rijkdom en niet als een probleem. Vayamundo heeft eveneens aandacht voor internationale solidariteit met een grote focus op het kansen geven aan de jeugd. Wij steunen al projecten in Rwanda en Gambia.

Jelle is peter van het weeshuis Shangrila-home in Nepal. Hij zal er zich levenslang voor inzetten. Het sterkst was hij aangegrepen toen hij op zijn tocht gedurende enkele kilometers werd begeleid door een man in een rolstoel. Dit was op een moment dat hij het zelf erg moeilijk had. Binnen onze activiteiten streven we ook naar participatie en toegankelijkheid. We hebben zoveel gemeen dat een samenwerking zal leiden tot meer happiness voor iedereen. En daar doen we het voor!”

Jo De Bock
CEO Vayamundo